چاه آب

چاه آب

مرحوم حاج علی پورپاک­رو در باغ خود که در مناطق باغی علی آباد قرار دارد، برای استفاده­ی عموم و به شکل مجانی چاهی بنا نهاده بود که مورد استفاده مردم و احشام بود. وی علاوه بر تاسیس این چاه هزینه­های جاری و تعمیرات آن را تقبل کرده خود به آن رسیدگی می­کرد و اگر هزینه­ای داشت خود عهده دار آن می­شد. این باغ در مناطق باغی علی آباد و روبروی باغ مرحوم کربلایی قلی رمضانی قرار دارد.

 

گزارش تخلف
بعدی