خانه انصاف

خانه انصاف

خانه‌ انصاف معادل شورای حل اختلافی بود که در دوره نخست وزیری اسدالله علم برای تسهیل امور قضایی روستا ها و رسیدگی به خصومات قضایی شکل گرفت.

پنج نفر برای سه سال از طرف اهالی هر ده برای اشغال این منصب انتخاب می­شدند و بدون کارمزد به پرونده­های قضایی رسیدگی می­کردند که نخستین آنها در زمستان ۱۳۴۲ در روستای مهیار از توابع سپاهان به سرپرستی آقای حسن انصاری مهیاری گشایش یافت و شمار خانه‌های انصاف تا پایان سال ۱۳۵۶ به ۱۰۴۵۸ رسید و نزدیک به ۱۹۰۰۰ روستای کشور زیر پوشش خدمات این خانه‌ها بودند.

اعضای خانه انصاف در صوفیان:

1-مرحوم میر علی هاشمیان

2-حاج سید احمد موسویان

3-مرحوم کریم زلف پرست

4-مرحوم تیمور خان نظمی

5-حاج میر عباس نظم آور که رئیس آنها بود.

گزارش تخلف
بعدی