مشاهیر شهر (4)

ملا رستم صوفیانی

(قرن12-13)

ملا رستم فرزند حاج آقا جان و نوه­ی خدایار نخجوانی از مردان الهی روزگار خود بود. خدایار اهل نخجوان بود که به صوفیان مهاجرت کرده بود و در آنجا ساکن شد و در همانجا جان به جانان آفرین تسلیم نمود.

اطلاع چندانی از ملا رستم بر جای نمانده و میزان تحصیلات و محل تحصیل و اساتید و کیفیت آن بر ما پوشیده است. جز اینکه قرآن دست نویسی با خطی نیکو از طریق فرزندش علی قلی به دست ما رسیده است که توسط ملا زین العابدین فرزند ملا محمد صادق گلپایگانی نوشته شده است و کیفیت رسیدن آن قرآن به شهر صوفیان و دست مرحوم علی قلی صوفیانی نیز بر ما مجهول می­باشد. این قرآن دست نوشت به روز شنبه، در ماه ذی القعده سال 1214ه.ق به پایان رسیده و از محل اتمام آن نیز چیزی در دست نمی­باشد.

این دست نوشت مقدس هم اکنون نزد حاج میرزا علی اصغر پور آقایی که از اوتاد و صلحای شهر صوفیان است نگه­داری می­شود و کیفیت دست بدست شدن این کتاب را این گونه فرمودند: در حمله­ی اول روس­ها به صوفیان که همه جا ویران شد و گروهی از مردم به قتل رسیدند و گروهی از آنها به روستاهای همسایه، چون روستای نظرلو و دیگر جاها پناهنده شدند، تعداد فراوانی لوازم و وسایل زندگی از جمله کتابهای ملا رستم توسط روس­ها برای تولید گرما در فصل زمستان سوزانده شد. پس از برطرف شدن این ماجرا که مردم به صوفیان بازگشت کردند شخصی به نام کربلایی حسینقلی صوفیانی کاغذ پاره­های سوخته را در جایی می­یابد و در ضمن آنها به این قرآن برخورد می­کند که به شکل معجزه آسایی سالم مانده بود.

از آنجایی که کربلایی حسینقلی صاحب این قرآن را می­شناخت این قرآن را به ورثه­ی او که ملا علی قلی بود رساند و پس از وی به دست حاج علی اصغر پور آقایی فرزند ملا علی قلی رسید. این دست نوشت با ارزش تاکنون در دست با کفایت ایشان نگه­داری می­شود. آقای پور آقایی به احترام زحمات کاتب قرآن هر روز چند صفحه­ای از آن را تلاوت و ثواب آن را به روح کاتب هدیه می­کند .

در پی آتش سوزی ذکر شده چند برگی از کتاب و همچنین جلد آن آسیب دیده ولی در مجموع بسیار پاکیزه می­باشد. برگه­های سوخته به دست مرحوم کربلایی محمد علی صوفیانی که هویت دقیق وی بر ما پوشیده است دوباره نوشته شده است.

برگرفته از کتاب نامداران ارونق و انزاب ج1

گزارش تخلف
بعدی