قهوه خانه ها

قهوه خانه ها

1-مشهدی یدالله بنی محمدی

واقع در چهار راه ورودی شهر که بعداً به بلوار تبدیل شد و ایشان در سیمان قهوه خانه ای را دائر نمود.

2-حاج اکبر اکبرنژاد

قبلا بالاتر از کاروانسرا واقع شده بود که پس از آن به مکانی در پایین قهوه خانه ی بنی محمدی منتقل شد.

3-رستم؟

در جاده شبستر که بعدا حسن زهدی در آنجا قهوه خانه ای را اداره کرد.

4-حاج تقی رضائی

کمی بالاتر از محل کنونی خواربار فروشی آقایان رضایی

5-حسن حلیمی

در خرمنگاه که محل کنونی باغ وی قهوه خانه بود.

6-حسین آقا کفیلی

پدر مرحوم جمشید کفیلی که در مسیر کنونی تالار-پاسگاه واقع بود.

7-حاج اصغر رزاقی

در همان مسیر تالار-پاسگاه

8-حاج باقر دینداری

در مسیر تالار-پاسگاه

9-قهوه خانه­ای در محله­ی حمام اوستی که پس از مدتی در دست آقای علی ممنون بود و چند نفر متولی آن شدند.

 

گزارش تخلف
بعدی