مشاهیر شهر (5)

کربلائی محمد صوفیانی

برگه­های سوخته قرآنی که توسط مرحوم گلپایگانی نوشته شده بود به دست مرحوم کربلایی محمد صوفیانی که هویت دقیق وی بر ما پوشیده است دوباره نوشته شده است. تنها مطلبی که از وی می­دانیم این است که وی از رجال الهی روزگار خود بود و مکتب خانه­ای در شهر صوفیان داشت که یکی از دانش آموختگان مکتب وی حاج میرزا محمدولی حساس می­باشد.

گزارش تخلف
بعدی