محله های قدیمی و اصلی شهر

محله های قدیمی شهر

 

الف: اشاغا کوچه(محله پایین)

بر اساس قرار گرفتن دروازه­ی قدیمی شهر در این نکته و قرائن دیگر که در فرصت­های دیگر ارائه خواهد شد، این محله سرآغاز منطقه مسکونی به حساب می­آمد که بعدها در اثر تغییر بافت شهری به پایین شهر تبدیل شده است.

ریش سفیدان محله

1-شیخ محمد (مرحوم حاج خلیل یگانه نوه دختری او می باشد.)

2-حاج احمد وجدی

3-حاج باقر هاشمپور

4-حاج علی اصغر پور برقی

5-حاج اکبر وصفی

6-حاج شفیع خدایاری

7-حاج محمد قاضی

8-حاج سید احمد موسویان

9-حاج محمد اسکندری

ب -یوخاری کوچه (محله بالا)

ریش سفیدان محله

1-مشهدی اکبر رنجبر

2-حاج محمد شادمانی

3-حاج میر جعفر جانفشان

4-احمد خورشید زاده

5-حاج اصغر ملک

6-کریم سویدمی

7-کریم زلف پرست

8-حاج علی رضائی

9-حاج قاسم رنجبر

10-میر هاشم هاشمیان

11-حاج میر جواد حسینی

12-مشهدی احمد شهروزی اصل

13-حاج میر عباس نظم آور

ج-امام گوللوغی (گلزار امام)

یا(ایمان کوللوغی)

در اینکه نام اصلی این مکان (امام گوللوغی=گلزار امام) باشد یا (ایمان کوللوغی) اختلاف وجود دارد. ولی آنچه به ذهن می­آید این است که شخصی به نام (ایمان) مکانی را برای ریختن زغال در این محله اختصاص داده بود که در گذر زمان به این نام مشهور شده است. وجود مکانی برای ریختن زغال در این محله که معمرین شهر از آن یاد می کنند موید این احتمال خواهد بود.

ریش سفیدان محله

1-عسگر سلطانی

2-حاج محمد سرو آزاد

3-محمد مفیدی

4-حاج مجید خوش نظر

5-میر مهدی سجادی

6-تیمورخان نظمی

7-حاج فرامرز نجفی

د-حامام اوستی(باب الحوائج)

نام گذاری این محله به (حامام اوستی) به جهت وجود حمامی بود که در این محله قرار داشت و در بخش حمام های شهر به جریان این حمام اشاره خواهیم نمود.

ریش سفیدان محله

1-حاج حیدر شریف زاده

2-حاج اکبر پورانی

3-حاج اکبر بهشتی

4-حاج قاسم شریفزاده

5-جاج غفار بهشتی

 

گزارش تخلف
بعدی