مکتب خانه ها

مکتب خانه

مکتب خانه مکانی بود برای آموزش دانش­های قدیمی و سنتی که با ورود سیستم آموزشی جدید به ایران در عصر قاجار جای خود را به مدرسه داد و به تدریج از بین رفت.

استادی با عنوان میرزا و جانشینی با نام خلیفه(خلفه) و اتاقکی برای استقرار دانش آموزان تنها مواد لازم برای تشکیل مکتب خانه بود.

از کتاب­های درسی مکتب خانه می­توان به :قرآن، گلستان، ابواب الجنان، نصاب الصبیان، تاریخ معجم، جامع عباسی، تنبیه الغافلین و ... اشاره نمود.

دانش آموزان برای استاد خود هر کدام به اندازه بضاعت مالی و توان، هزینه­ای را می­پرداختند. مکتب خانه ها برای خود آداب و رسوم ویژه­ای داشتند که در فرصت مناسب بازگو خواهد شد.

مکتب دار های صوفیان

1-میرزا حسن رحمن زاده صوفیانی

برخی از شاگردان درس وی:

الف-حاج سید احمد موسویان

ب-حاج حبیب جهان بین

ج- حاج عسگر پورآقایی

د-آقای کارکنان

2-کربلایی محمد

شاگردان:

الف-حاج میرزا ولی ا... حساسی صوفیانی

3-کربلایی حسینقلی

4-مشهدی اصغر رستم زاده

بسیاری از دانش آموخته های مکتب وی در قید حیات هستند.

5-حاج شیخ محمد شریفی

شاگردان:

الف:میرزا حسن رحمن زاده

ب:حاج میرزا محمدولی حساس

ج:حاج محمد جهان بین

6-شهر بانو

مادر کربلایی حسینقلی که مکتب خانه زنانه داشت.

7-ملا عبد الله قاضی

 شاگردان:

الف:میرزا حسن رحمانزاده

8-حاج میرزا محمد ولی حساس

9-خانم باجی

والده مرحوم حاج اکبر شفقی

10-سکینه خانم

متعلقه مرحوم حاج اکبر شفقی

11-ملا عباسعلی

چون از صدای خوبی برخوردار نبود به جای منبر تدریس داشت.

12-کربلایی صادق پورمحمد

13-آقا علی

پدر بزرگ مادری شیخ ولی خاطری که مسجدی نیز به نام وی وجود داشت.

گزارش تخلف
بعدی