مشاهیر شهر (9)

حاج سید احمد موسویان

از معمرین شهر صوفیان است که سالیان درازی به عنوان فعال فرهنگی-دینی شهر مشغول بوده و اقدامات شایانی برای صوفیان انجام داده است. نام وی بر تارک آسمان فرهنگ صوفیان می­درخشد و شایسته است طی مراسم آبرومندی از تلاش­های فرهنگی وی تجلیل به عمل بیاید. دوره­ی کاملی از تاریخ شفاهی صد ساله­ی صوفیان است که از نزدیک شاهد جریانات بوده است. متاسفانه در پی کهولت سن ورزیدگی ذهنی سابق خود را از دست داده و طی مصاحبه ای که با ایشان به عمل آمد بسیاری از جریانات به خاطر نمانده است.

اقدامات عمده ایشان در شهر صوفیان به شکل فهرست وار چنین است:

1-آوردن شهرداری به صوفیان در تاریخ اسفند 1341

2-افتتاح مدرسه دخترانه ابتدایی در سال 1345

3-بانک صادرات سال 1347

4-مدرسه پسرانه در کلاس های (7و8و9) سال 1348

5-فرهنگ روستایی سال 1350

6-بهزیستی سال 1357

گزارش تخلف
بعدی