سخنی با مخاطبان

سخنی با مخاطبان

پژوهش پیش رو با هدف جمع آوری همه­ی اطلاعات مربوط به صوفیان قدیم، در صدد است تا دورنمایی از تاریخ و فرهنگ شهر را برای ما بازگو کند؛ از این رو دست همه­ی شهروندان ارجمند و فهیم را برای همکاری با وبسایت(شهر من صوفیان) فشرده، از ارائه­ی هر گونه اطلاعات تاریخی، فرهنگی، جغرافیایی و علمی که مربوط به شهر صوفیان باشد، استقبال می­کنیم.

همچنین در راستای مستندسازی داده­های تاریخی و فرهنگی، عرضه­ی تصویر هرگونه سند (اعم از سند ازدواج و مالکیت و مصالحه و...)،عکس (عکس­های قدیمی مکان­های عمومی و مراسمات مذهبی و ملی و... )و اسناد و مدارک اداری (اعم از امنیه و خانه انصاف و ارباب و کدخدا و...) بسیار راهگشا بوده و در علمی کردن داده ها بسیار سودمند خواهد بود.

 از آنجایی که پژوهش حاضر، سند هویت و فرهنگ شهر صوفیان است، بر ماست که با همکاری همه جانبه بر پهنای این سند افزوده، دست هر بیگانه­ی مزد بگیر را از تدوین تاریخ درباری شهر که بیشتر به تاریخ سازی می­ماند، کوتاه کنیم.

از شهروندان آگاه و روشن اندیش امید دارم با در نظر گرفتن بایستگی­های چنین کاری، از یاری ما دریغ نکرده، انتقادها و پیشنهادهای خود را با این وبسایت در میان بگذارند.

گزارش تخلف
بعدی