گنبد

گنبد

از بناهای خیریه­ی بانوی خیّری بود که حمام محله­ی (حمام اوستی) نیز از یادگارهای عمرانی وی محسوب می­شود. از آن محل برای نگهداری عمومی احشام استفاده می­شد و از فرط شهرت، به آن کوچه (گنبد دالیسی) نیز گفته می­شد. خرابه­هایش تا پیش از انقلاب پا برجای بود و هم اکنون محل منزل مرحوم حاج رحیم پورقاسمی می­باشد.

 

گزارش تخلف
بعدی