روحانیت شهر

روحانیت

1-حاج شیخ محمد تقی بحری سفید کمری صوفیانی

2-حاج شیخ محمد علی نوروزی اندبیلی صوفیانی

3-حاج شیخ حمزه ابوترابی

4-میرزا حسن رحمن زاده صوفیانی

5-حاج میرزا محمد ولی حساس صوفیانی

6-آقای کسایی مرندی

 وی مدتی در مسجد جامع شهر مشغول تبلیغ بود و تحصیلاتش را در شهر مقدس نجف گذرانده و بسیار پارسا و متقی بود.

7-آقای افصحی (در مسجد امام زمان تبیلغ می­نمود)

6-آیت الله حاج شیخ محمد شریفی

7-حاج میرزا علی اعتمادی خواجوی

8-محمد اعتمادی (مدت اندکی)

9-آیت الله حاج میرزا مصطفی اعتمادی نیز اندک زمانی در ایام جوانی که در صوفیان بودند به منبر رفته است.

8-آیت الله حاج شیخ حسن مسعودی یالقوز آغاجی

9-ملا اکبر

پدر بزرگ پدری آقای حاج احمد بابا پاوندی

10-حاج ملا عبد الله قاضی

11-حاج محمد قاضی

یک سال در محله ی پایین به منبر رفت و منبر را ترک گفت. بسیار نیکو بود و از منبر و وظایف دینی پول نمی گرفت. پای وی در راستای پرونده قضایی مالکیت زمین های صوفیان به زندان نیز کشیده شد .

فرزندان وی : علی، حسین و عبد الله

11-حاج میرزا عبد الله بنیسی(رحیمی آزاد)

به عنوان عاقد و روحانی به صوفیان می آمد و حاج میرزا محمد ولی حساسی مدتی نزد ایشان درس خوانده است. فرزند وی با نام آیت الله حاج شیخ علی اصغر رحیمی آزاد از اصحاب رسائل کنونی میباشد.

12-ملا عباسعلی

از آبا و اجداد حانواده های آقایان متولی

13-ملا جلیل

از خاندان متولی ها

14-ملا اسماعیل

از خاندان متولی ها

13-آخوند ملا رمضان

از آبا و اجداد خاندان آقایان رمضانخواه. کراماتی برای او در بین مردم از قبیل طی الارض منسوب است . مسجد ملا رمضان با اهدا زمین و کمک های مالی ایشان ساخته شده بود . بر پای یکی از عقدنامه های مالکیت وی در تاریخ 1288ه.ق دار دنیا را وداع گفته بود .

14-ملا حسینقلی ترابی

جد پدر مرحوم آقای علی ترابی

وضع مالی خوبی داشت و به جای پول گرفتن از مسجد و مردم به امورات و مخارج روزمره مسجد کمک می کرد . وی یکی از اساتید کربلایی حسینقلی(کاتب قرآن) بود .

15-ملا رستم

نیای خانواده رستم زاده. وی در روستای قوم تپه و صوفیان به تبلیغ مشغول بود.

16-ملا آقا علی

پدر بزرگ مادری شیخ ولی خاطری

گویا همان آقا علی است که مصالحه نامه ای را نوشته است .

17-ملا فتح الله صوفیانی

 در یکی از مصالحه نامه های متعلق به سال 1313ه.ق نام وی آمده است .

گزارش تخلف
بعدی