قحطی ها

قحطی­ها

چندین بار در شهر صوفیان قحطی شده است که مردم را تا آستانه مرگ پیش برده و بر اساس برخی نقل ها مردم را حتی تا مرز میته خوری نیز کشانده است. علت قحطی­ها خشکسالی هایی بوده است که اتفاق افتاده بودند. سه مورد از آنها که بسیار مشهور هستند بدین شرح است:

1-قحطی 5 تومانی

2-قحطی 4 تومانی

در این واقعه به پیشنهاد مرحوم حاج اکبر رنجبر و هزینه مالی مرحوم حاج محمد شادمانی گندم پخش می کردند.

3-قحطی 7 تومانی

هر قحطی بر پایه­ی قیمت نان نامگذاری شده است.

 

گزارش تخلف
بعدی