میادین شهر صوفیان

 

 

 

میادین صوفیان

به فضاهای بازی که در تقاطع چند خیابان وجود دارند، میدان می­گویند. این میادین در شهرهای کوچک و روستاها به عنوان مکانی برای اجتماع مردم نیز استفاده می­شود. میدان­های قدیمی شهر صوفیان عبارتند از:

1-میدان شاه حسین (میدان پایین محله)

2-میدان آقا علی (مقابل منزل حاج غفار شمسی و جلو خانه­ی مرحوم حاج خلیل یگانه)

3-میدان حمام اوستی

4- میدان ایمان کوللی

5-میدان مسجد جامع

6-میدان مانندی مقابل منزل حاج سید احمد موسویان به نام (عرب خان کوللویی)

 

گزارش تخلف
بعدی