مساجد

مساجد

1-مسجد امام زمان

2-مسجد امام زمان(جدید)

3-مسجد جامع

4-مسجد گلزار

5-مسجد باب الحوائج

6-مسجد ولیعصر

به سرپرستی و مدیریت مرحوم حاج شیخ حمزه ابوترابی ساخته شد که علاوه بر مسجد چند مغازه ، یک کتابخانه ، زائر سرا ، کانون ، پایگاه بسیج ، را نیز شامل می شود.

7-حاج باقر مسجدی

به تازگی آباد و از متروکه بودن رها شد و نامش مسجد امام حسن عسگری می باشد.

8-چای مسجدی

در کنار منزل حسن پور رجب این مسجد هم اکنون به جهت تخریب آن در خیابان واقع شده است.

9-مسجد حاج اسماعیل

که در سالهای اخیر تجدید بنا شده است.

10-شریف مسجدی

در کنار منزل سابق محمد علی عظیمی

11-مسجد شاهوردی

12-دروازه مسجدی

13و14- 2مسجد بسیار کوچک در کنار منزل قدیمی محمد رحمن زاده که هر دو خیلی کوچک بودند.

14-حاج رستم مسجدی

دو سه منزل بالاتر از منزل حاج ابوطالب طالبی

15-مسجدی در مقابل منزل حاج قربان فتحعلی زاده

16و17- 2 مسجد کوچک در اطراف خانه حاج اکبر وصفی

 

گزارش تخلف
بعدی