دره های شهر صوفیان

دره­های شهر

1-یاخین دره

محل کنونی ماسه شویی (قبر هایی موسوم به کرد قبری در آنجا وجود دارند که گویا در جنگ­های واقع در صوفیان کشته شده و در آنجا به خاک سپرده شده­اند.)

2-گن دره

داخل یاخین دره

3-باش دره

محل کنونی ییلاق

 

گزارش تخلف
بعدی